Hittade Guld Med Detektor

Hittade Guld Med Metalldetektor

Ett Unikt Guldfynd Med Metalldetektor. På ett fält nära staden Aunslev, på Østfyn, har en fritids arkeolog med Metalldetektor gjort ett sensationellt fynd. Dennis Fabricius Holm har bara haft detektor ett par månader och när han gick ut på fredagen gjorde han sitt livs fynd. Det är ett Guldhänge som tros vara ett krucifix från vikingatiden, uppskattningsvis första halvan av 900-talet. Han la upp en bild av Guldhänget på en Facebooksida och fick veta att det var ett unikt fynd och han tog kontakt med Østfyns museum.

Nytt ljus över Østfyns historia

Malene Refshauge Beck på museet säger att det är ett absolut unikt fynd från tidigt 900-tal. Det finns ett liknande som har hittats i Sverige, det så kallade Birka-Korset men Dennis Guldhänge är i bättre skick och mycket välbevarat.

Hänget är 4,1 cm långt och väger 13,2 gram. Smycket kan ha burits av en Vikinga kvinna och kan tyda på att Danskarna tog till sej kristendomen tidigare än man förut trott. Effekten av fyndet är sådant att historieböckerna kan behöva skrivas om. I området ligger Hjulby där det har funnits en Kungsgård och en hantverksby, som var i bruk från 600 – 1000 talet. Kanske var det här som korset framställdes. Man räknar med att göra flera fynd i området som visar på Aunslevs betydelse i Vikingahistorien.

När kommer Svenska Metallsökar regler att ändras så att ett samarbete mellan detektorister och arkeologer och museer kan börja fungera?