Vaska guld Sverige Regler

regler för att vaska guld Collage-Guldvaskning 1

Tillstånd och Regler för Guldvaskning

Behöver jag tillstånd för att vaska guldBeroende vem man frågar kan man få lite olika svar, men det svar som Sveriges geologiska undersökningar ger är att ”I normalfallet krävs det inte tillstånd enligt minerallagen för småskalig guldvaskning av hobbykaraktär”

Så det man kan tyda av deras utlåtande är, att vanlig vaskning av hobby karaktär är helt okey, och det faller under allemansrätten. Det betyder att man får vaska, med vaskpanna, men att man måste återställa gropar och hål som man har grävt. Och man ska också vara noga med att inte komma in på någons tomt eller trädgård.

Vaska Guld i Sverige Regler & Tillstånd

Beroende på var vaskning sker och på vilket sätt det sker så kan det behövas andra tillstånd. Det kan tillexempel vara naturskyddade vattendrag och liknande. Allt insamlande av vaskguld ska ske med aktning mot naturen. En annan sak är att vaskning endast får ske med handverktyg, motordrivna verktyg och pumpar kräver myndighets tillstånd. En vaskränna som drivs av vattenströmmen är vad jag förstår tillåten.

Så om du tar med dig vaskpannan och tar en sväng ut i skogen och vaskar en stund i en lämplig bäck eller å, så kommer du inte att bryta mot lagen.

Ensamrätt att prospektera

Det som man kanske ska tänka på är att ett företag eller en privatperson som har ett undersökningstillstånd i ett område har ensamrätt att prospektera och leta malm i det området. Om du misstänker att det finns inmutningar i området så kan det vara klokt att kolla var dom finns först.

Ett sätt att kunna vaska på redan kända guldförande områden är att gå med i en guldvaskar förening. Föreningarna har ofta egna inmutningar som medlemmarna kan vaska på.

På sidan Hitta guld i Sverige finns lite annat om just Guld letning

Svensk Guldkarta

Här nedan ser du Guldkartan som har sammanställts på Sveriges Geologiska Undersökning. Den visar en grov bild av var det finns guld. Nästan överallt 😀 . Om man går in på deras sida så finns kartorna i bättre upplösning.

Guldkarta Sverige

Guldkarta-Sverige

Vad visar guldkartan?

Varje cirkel på kartan är en provpunkt som har tagits på ungefär en halv meters djup. Dom gröna cirklarna är prover tagna av ”Sveriges geologiska undersökningar”. Provtagningar påbörjades 1983 och pågår fortfarande. Dom röda cirklarna är prover tagna av ”Nämnden för statens gruvegendomar”.Dessa prover togs mellan 1983 och 1991. Kartan ovan är en lågupplöst variant som jag har satt ihop av 5 separata delar.

Originalet finns på https://www.sgu.se/om-geologi/mineral/guld/

Där finns också handboken för mineraljägare en mycket läsvärd bok om man gillar stenar och mineraler

Vill du ha en bra billig Metalldetektor