Hur Djupt går en Metalldetektor?

Sökdjup hos en Metalldetektor.

Det här är en av dom vanligaste frågorna om metalldetektorer. Vi vill veta hur djupt en metalldetektor går och på vilket djup jag kan hitta saker. Tyvärr finns det inget absolut och enkelt svar. Det man kan säga är att “det beror på”. Det beror bland annat på:

  • Vilken typ av metalldetektor du har.
  • Vilken typ och storlek på sökspolen du har.
  • Vid vilken eller vilka frekvenser som detektorn jobbar.
  • Om du tex använder mycket diskriminering (filtrering).
  • Hur känsligheten är inställd. 
  • Typen av metall i fyndet.
  Vikinga hjälm - Djupt går en Metalldetektor

  Storleken och Form på Objektet.

  Ju större metall fyndet är, desto djupare kan det upptäckas. Ett grytlock är betydligt lättare att upptäcka djupt ner än tex ett mynt. Ju mer yta ett föremål har desto lättare är det att få utslag på detektorn. Också formen och ytan mot sökspolen, har betydelse för hur lätt det är att hitta. 

  Så ett mynt som ligger platt i jorden kan hittas djupare än ett likadant mynt som står på kant. Långsmala föremål som tex en guldkedja kan vara svåra att hitta då ytan mot sökspolen blir väldigt liten. Metalldetektorer i Alla Prislägen.

  litet myntfynd - Hur Djupt går en Metalldetektor.

  Den Omgivande Jorden Påverkar Sökdjup.

  Är det lös sand eller packad lera och jord, det är också saker som påverkar djupet.

  Mineraliserad jord  gör att detektorn får svårare att nå riktigt djupt. Här kommer mark balanseringen in för att kompensera för mineraliserad jord. En riktig mark balansering gör att det inte kommer en massa falska signaler och att den kan gå riktigt djupt.

  Det är Egentligen Ganska Enkelt

  metalldetektor icon - Hur Djupt går en Metalldetektor?

  Det fanns nån huvudregel om att man kan räkna med ett sökdjup av ca 80% – 100% av diametern på sin sökspole. Men jag vet inte om det duger som mått idag. Min erfarenhet är att dom flesta fynd sker på ungefär 5 – 25 cm djup. Ett djup som dom flesta hobbydetektorer klarar galant. Sen kan man ju hitta saker djupare men då är det ofta lite större grejer som tex hästskor, burkar, rör och liknande.

  Det här kanske verkar väldigt komplicerat, med alla inställningar och typer av utrustning, men det här är överkurs och inget som du behöver ha koll på från början. En vanlig hobby detektor gör ett tillräckligt bra jobb från början med sina grundinställningar. Bara att trycka på ON och börja fynda. ☘️