Inställningar På Metalldetektorn

Känslighet på en Metalldetektor “Sensitivity Control”

Känsligheten sensitivity control” på en metalldetektor är helt enkelt ……. hur känslig den är för påverkan på sitt magnetfält. Har man känsligheten satt högt, kanske max, så kommer detektorn att vara känslig och upptäcka både små föremål och föremål som ligger djupt i marken. Det är ju det optimala, att man kan ha känsligheten satt till max. Men det kan också betyda att detektorn genererar en massa falska signaler om du tex. detekterar på mineraliserad mark. Läs mer om: Falska Signaler.

Elektronikbox ned Guldkedja på - Inställningar På Metalldetektorn

Mineralisering o Kraftledningar

Självklart vill du alltid detektera så djupt som möjligt, och hitta både små och stora fynd. Men det kan finnas tillfällen då Metalldetektorn ger falska signaler eller beter sig på ett konstigt sätt som gör att du måste dra ner lite grann på känsligheten.

Det kan bero på jordens beskaffenhet, mineralisering eller elektriska störningar från kraftledningar, elstängsel eller liknande. Då kan du behöva sänka känsligheten för att minska störningarna. Bara ett par steg ner kan göra underverk.

Påverkar Djup och storlek på Fynden

Känslighets Inställningen kommer att påverka tex. hur djupt du kan göra fynd men det är alltid bättre att dra ner känsligheten lite om du får för många falska signaler. Ibland kan man få falska signaler som kan vara svåra att förklara, dra då ner känsligheten så ser du om det avhjälper problemet.

Sätt Känsligheten på Max ❗

Börja med känsligheten satt på max och se om du får några falska signaler. Om det fungerar så kan du köra vidare så, men om det börjar komma många signaler som du inte vet vad det beror på, så dra ner känsligheten ett par steg så ser du om det blir bättre.

Ung kvinna metalldetekterar på strand - Inställningar På Metalldetektorn

Ground Balance / Markbalansering

Ground balance eller Markbalansering är det sätt med vilken Metalldetektorn avgör vad som är ett fynd i jorden som det är värt att gräva efter eller vad som bara är vanliga mineraler som förekommer i jorden.

När du startar din Metalldetektor så gör den antingen en automatisk Ground Balance (det vanligaste) eller så får du göra en manuell. Den försöker då uppskatta hur mycket mineraler som finns i jorden där du kommer att söka. 

Automatisk Inställning av Metalldetektorn

Den automatiska markbalanseringen hos en detektor brukar göra ett bra jobb som räcker för dom flesta ändamål. Men om du ska söka på lite svårare mark, som saltvattenstränder eller leta efter Guld på svårt mineraliserad mark så kan det behövas lite mer avancerad inställning av Ground Balance.

bok - Inställningar På Metalldetektorn

Effektiv Balansering ger Bättre Resultat

Ground Balance är en inställning som ökar effektiviteten i mineraliserad mark. Mineralerna i jorden svarar på en detektors magnetfält på samma sätt som ett mål i marken gör. Då är det lätt för detektorn att missa små mål i marken, om den inte har gjort en markbalansering för att avgöra vad som är jord/mark och vad som är ett mål/fynd. jorden kan innehålla tex salter, järnpartiklar eller andra mineraler som gör att Metalldetektorn inte rätt kan läsa sitt magnetfält.

Cartoon scale- Inställningar På Metalldetektorn

Tre Huvudtyper Justerar din Detektor

Det finns tre huvudtyper av Ground Balance / Markbalansering. 

Manuell Markbalansering – Justerar markbalansen manuellt så att man får minimal störning från marken.

Automatisk Markbalansering – Detektorn väljer automatiskt den bästa markbalansen. Snabbt, enkelt och brukar vara fullt tillräckligt för oss amatörer.

Markbalans Spårning/Tracking – Detektorn justerar ständigt markbalansen under detektering. Det gör att att markbalansen alltid är optimal.