Mineraljakten – Stenar och Mineraler i Sverige

Mineraljakten – Stenar och Mineraler i Sverige

Nu kommer mineraljakten tillbaka. Mineraljakten som startade redan 1967 och pågick fram till 2014 kommer nu tillbaka enligt regeringen och myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökningar

Sällsynta Jordartsmetaller - Mineraljakten

Nu kan du ge dig ut och leta efter stenar och mineraler som sen skickas in till SGU för analys. Senaste gången mineraljakten gick av stapeln blev 16 mineraljägare premierade med pris, förstapriset var då 50.000 kr

Tävlingen har inte börjat än så reglerna är inte riktigt klara, men vi får hoppas att de återkommer med reglerna så snart som möjligt.

Politiker pratar om Mineraljakten

Svenska Sällsynta Jordartsmetaller

Idag är det väl mest sällsynta jordartsmetaller som är intressanta för nya gruvor och brytning. Jordartsmetallerna används i allt från solceller till vindkraftverk och mobiltelefoner.

Gruvarbetare för Mineraljakten

Sverige är underprospekterat, så det finns oändligt många områden att undersöka. Så när du ändå är ute för att vaska guld, gå med din metalldetektor eller ute på magnetfiske, så kan du passa på att också leta efter andra metaller och mineraler. Har du tur så kanske det blir du som vinner ett bra pris.

Mineraljakten för Metaller och Gruvor

Det görs även andra satsningar för att kartlägga berggrunden och metall- och mineralfyndigheter. SGU ska lägga 45 miljoner kronor årligen på att ta fram underlag som ska främja gruvetableringar.

För att stå bättre redo för framtiden vill regeringen öka kartläggningen av intressanta malmområden i Sverige, det ska ske genom ett särskilt uppdrag till SGU.

Det ekonomiska stödet som staten beviljat SGU har förstärkts permanent under 2024. Av pengarna kommer 45 miljoner att avsättas för att hitta potentiella områden för malmprospektering under de kommande tre åren.

Nya Gruvor Behövs i Sverige

Tillgång till kritiska och viktiga råvaror är viktig för energiomställning och för hela samhällets beredskap. Metaller och mineraler är viktiga i till exempel elfordon och solcellsdrivna anläggningar, inom militär- och hälsovårdsområdet


Regeringen : SGU ska återinrätta Jakten på Mineraler.

Handbok för mineraljägare : Din handbok för mineraljägare.

Metallerochgruvor.se : Mineraljakten.


Vad är Sällsynta Jordartsmetaller?

På SGU`s hemsida står följande.

“Sällsynta jordartsmetaller är en grupp grundämnen, så kallade övergångsmetaller, där lantan (La), cerium (Ce), praseodym (Pr), neodym (Nd), prometium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), tulium (Tm), ytterbium (Yb) och lutetium (Lm) ingår. I vissa sammanhang räknas även grundämnena skandium (Sc) och yttrium (Y) som sällsynta jordartsmetaller. 

Finns Sällsynta Jordartsmetaller i Sverige?

“Som kuriosa: många av dessa grundämnen upptäcktes under 1800-talet genom studier av material från svenska gruvor, framförallt från Ytterbygruvan på Resarö i Stockholms skärgård (Gd, Tb, Ho, Er, Tm och Yb) men även från Bastnäsfältet i Västmanland (Ce och La).”

“Gruppen sällsynta jordartsmetaller förkortas ofta REE (efter engelskans rare-earth elements). De kan delas in i grupperna LREE och HREE (light respektive heavy rare-earth elements), där LREE innefattar den till atomvikt lättare halvan av serien lantan-lutetium och HREE den tyngre. Dessa två grupper skiljer sig delvis vad gäller förekomst sätt, produktion, efterfrågan och prisbild, varför de upptar varsin plats på europeiska kommissionens lista över kritiska material.”

Källa: SGU Sveriges geologiska undersökningar.