svenska metalldetektorregler

svenska metalldetektorregler

Jag har just läst ”För en liberalisering av de svenska metallsökarreglerna” av arkeologen Martin Rundkvist.

Han anser att man skulle kunna söka licens på metallsökare genom att ta ett test, och visa att man kan använda den på ett ansvarsfullt sätt. Det vore ett mycket bra sätt som jag tror att många skulle vara intresserade och ha nytta av, inte minst arkeologer och museer.

Tre av Martin Rundkvists argument för att liberalisera lagen är.

1: Kulturarvet är allas egendom och hobbydetektorister är i allmänhet mer intresserad och kunnig om historia än många andra. Dom är inga suspekta gravplundrare.

2: Forskning och arkeologi har allt att vinna på att samarbeta med detektorister. Hobbymetallsökare skulle kunna spela en stor roll för forskningen i sina hemtrakter.

3: Fynden finns inte kvar i jorden för alltid. Föremålen utsätts för kemisk och mekanisk nedbrytning och kommer att försvinna. Hobbydetektorister i samarbete med arkeologer, kan rädda många av dessa föremål

Läs den. samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3183/2008_118.pdf?sequence=1
svensk 1 mark 1591 Svensk  1 mark från 1591