uppsats om metallsökning

Uppsats om metallsökning

“The Regulation of Metal Detectors and Responsible Metal-Detecting:
the Examples of the UK, Sweden and Denmark”

Ingrid Ulst

Här är en uppsats om metallsökning som tar upp en hel del intressanta ämnen. Hon börjar med historien kring metalldetektorer och även en del om tekniken i sökning och hur en detektor fungerar. I övrigt handlar det mest om skillnaden mellan Storbritannien, Danmark och Sverige vad gäller rätten att använda metalldetektor. Ingrid skriver att en stor del av fynd som görs i Storbritannien kommer från just detektorister, och att en liknande attityd från svenska myndigheter och arkeologer skulle kunna bidra positivt till svensk arkeologi. Den är på Engelska, men skriven enkel och rak och väl värd att läsa.