Vad är diskriminering & mål-ID på en metalldetektor

Vad är diskriminering på en metalldetektor?

Vad är diskriminering? och vad är Mål-ID?. Det är två funktioner på en metalldetektor som till en början kan verka lite förvirrande. Det är dock inte så svårt som det verkar utan är till stor och ovärderlig hjälp när du söker med din metalldetektor. Två funktioner som gör ditt sökande effektivare och mera exakt.

Vad är diskriminering?

Diskriminering är metalldetektorns förmåga att gallra ut och skilja  mellan olika metaller, såsom ölringar, folie, järn och så vidare. Om det är mycket järnskrot i marken vill du kanske att detektorn ska bortse från alla järn signaler och bara indikera för annat. När du har låg eller ingen diskriminering inställd kommer metalldetektorn att indikera för alla metaller inom detektorns räckvidd. Läs mer på Hur fungerar en Metalldetektor.

Diskriminera inte bort Guld

Guldstjärna Vad är diskriminering

Diskrimineringen är aldrig perfekt utan det förekommer en hel del överlappning mellan olika metaller. Så, Guldringar kan tex indikeras som folie och bli bortgallrade om du har satt diskrimineringen till att ta bort folie. Är du på mark som inte har många signaler kan du köra med låg eller ingen diskriminering medans det på en strand kan finnas så många signaler att det kan behövas sorteras mellan metallerna och indikationerna. Leta Guld med Gulddetektor.

Testbana för din metalldetektor

Vad är diskriminering Block

Gör en testbana med metaller av olika slag som du kan öva på. Gå först över banan med metalldetektorn inställd på noll diskriminering och notera vad du får för utslag på dom olika metallerna. Sedan höjer du diskrimineringen steg för steg och ser vad du får för indikation vid varje diskriminerings steg.

Hur mycket diskriminering ska jag använda?

piltavla Vad är diskriminering

Om du är på jakt efter guldringar och guldmynt, använd så lite diskriminering som möjligt. Kanske bara ta bort järn signalerna, även om rostigt järn kan indikeras på lite olika sätt det också. Att köra i “All Metal”-läge betyder ju att du inte missar något men att du får gräva en hel del. Den som hittat mycket guld har också grävt mycket. Det kan det kanske vara värt om du hittar nåt fint. Men om man går på ett fält och hittar sin 20;de rostiga spik då vill man justera diskrimineringen lite.

Hur justeras diskrimineringen för att få maximalt djup?

För maximalt djup, ställ in diskriminerings nivån så lågt som möjligt. Det här kan kräva lite laborerande med kontrollerna. Är det ett fält med lite skräp är det inga problem utan då kan du köra på  All-Metal-läge för att få maximalt djup. 

Mål ID hos Garrett AT och Multi Kruzer 2

Vad är metalldetektorns mål-ID och hur fungerar det?

medalj Vad är diskriminering

Mål-ID reagerar och indikerar enligt de elektriskt ledande egenskaperna hos målet som detektorn har upptäckt.  Signalen som produceras av sökspolen skickas vidare och analyseras av detektorns kretsar för att identifiera metallen. Att identifiera målet är dock inte lätt då många mål har samma eller närliggande egenskaper. Det finns en stor variation av möjliga signaler från ett föremål och en mängd externa faktorer som påverkar resultatet.

Metalldetektorns mål-ID

Dom flesta detektorer med målidentifiering har en konfiguration som ser ut ungefär så här:

  • Låg ledningsförmåga = Låga siffror och låga toner.
  • Medium ledningsförmåga = mellan siffror och mellantoner.
  • Hög ledningsförmåga = Höga siffror och höga toner.

Andra faktorer som påverkar identifieringen

Andra faktorer påverkar också detektors förmåga att producera ett korrekt resultat på mål-ID. Resultatet påverkas tex av, djupet målet ligger på, oxidation eller rost, störningar i marken eller luften (kraftledningar och elstaket tex), andra föremål runt omkring målet.

Mål-ID är inte perfekt men en bra indikation på vad det är du har hittat och om du ska gräva eller gå vidare. Övning ger färdighet och du kommer så småningom att känna igen signalerna som är värda att gräva. Mer info på Köpa Metalldetektor.