Vad är Multifrekvens Metalldetektorer

Vad Betyder Multifrekvens (MF) eller Flerfrekvens på Metalldetektorer?

Idag använder nästan alla, lite mer avancerade, metalldetektorer multifrekvens teknologi. Multifrekvens (MF) metalldetektorer är en av de senaste tekniska innovationerna inom detekteringsteknik. MF-detektorer skickar ut flera frekvenser samtidigt för att få en så komplett och precis bild som möjligt av det som finns nere i marken.

metalldetektor med strålande bakgrund och text Multifrekvens Metalldetektorer

Hur Skiljer sig En Metalldetektor med Multifrekvensteknologi från Vanliga Detektorer?

En metalldetektor med en frekvens avger en enda puls (frekvens) som sänds ner i marken. Den pulsen interagerar med metallen i marken och reflekteras tillbaka till detektorn. Detektorn analyserar sedan den reflekterade pulsen för att bestämma storleken, formen och djupet på målet.

En multifrekvens metalldetektor däremot, sänder ut flera pulser med olika frekvenser. Det gör att detektorn bättre kan skilja mellan olika typer av metaller. Till exempel är en lågfrekvent puls bättre på att detektera stora, djupa mål, medan en högfrekvent puls är bättre på att detektera små, grunda mål.


Hitta Guld Med Avancerade Multifrekvens Metalldetektorer

Guldmynt hittat med Multifrekvens Metalldetektorer

MF metalldetektorer kan också användas under lite svårare förhållanden, som tex salvattenstränder, och där marken är mineraliserad som den ofta är vid sökning efter Guld. När man jämför enkelfrekvens- och multifrekvens detektorer på torr sand, är deras prestanda ganska lika, men när du kommer längre ner på stranden och sanden blir blöt av saltvatten, blir fördelen med Multifrekvens större eftersom de inte förlorar i djup eller känslighet.


Vilka är Fördelarna Med Att Använda Multi Frekvensteknologi

Här är några av fördelarna med att använda en Multifrekvens metalldetektorer:

Ökad djupdetektering: Multifrekvens detektorer kan upptäcka mål som ligger djupare i jorden än vanliga detektorer med en frekvens. Det beror på att den har olika frekvenser som kan penetrera marken mer effektivt.

Bättre målseparation: Multifrekvens metalldetektorer kan bättre skilja mellan olika typer av metaller, beroende på att olika  frekvenser är olika känsliga för vissa typer av metaller.

Bättre prestanda under svåra förhållanden: Metalldetektorer med flera frekvenser kan ge bättre resultat under knepigare förhållanden, som tex saltvattenstränder och områden med högt mineralinnehåll.

Förbättrat mål-ID: De flesta Metalldetektorer använder ett nummer som visas på LCD-skärmen för att visa vilken typ av metall som detekterats. Mycket ledande metaller som koppar och silver, ger vanligtvis en hög siffra (på skärmen) när de hittas och metaller som är mindre ledande, som till exempel aluminium, kommer att ge en lägre siffra. Vanligtvis kallar man numret på skärmen för ”Mål-ID”.

Mål-ID på Multifrekvens Metalldetektorer

Mål-ID:t på metalldetektorer är dock inte alltid 100 % korrekt och noggrannheten för mål-ID:t avtar med det djup som fyndet ligger på. Det vill säga att ju djupare metall föremålet ligger, desto svårare är det för metalldetektorn att identifiera det. Multifrekvens Detektorer har dock en fördel när det gäller att identifiera djupare mål. Detta innebär att mål-ID:t är mer tillförlitligt och exakt när det kommer till djupare mål.


Gör Flera Fynd med Toppmoderna Multifrekvens Metalldetektorer

Om du ser riktigt seriöst på din metallsökar hobby så kanske multifrekvens är nåt för dig att överväga. De har som du har sett, ett antal fördelar jämfört med enkelfrekvens metalldetektorer. Läs Mer På Köpa Metalldetektor.