Bygga egen vaskränna för Guld

Om du har bestämt dig för att bygga en egen vaskränna 👍 så kan jag ge dig några tips utifrån mina egna erfarenheter.

Det vanligaste och enklaste, är att du bygger en passiv ränna, utan motor och pump. Helt enkelt en ränna som du lägger i strömmande vatten och som imiterar naturliga Guldfällor på botten av tex en bäck. Läs mer på: Vaska Guld med Vaskränna.

Bygga Egen Guldvaskränna

Du kan bygga din egen vaskränna av ett antal olika material men det vanligaste är nog att man använder trä eller aluminium. Trä är ju både lättillgängligt och billigt. Men om du har tänkt att bygga en större ränna så kan trä bli ganska så tungt, då kan det kanske vara lämpligare med ett annat material. Här är ett par bilder på mina egna försök.

ituplockad vaskränna av trä
Vaskränna av trä

Mattor, Räfflor och Guldfällor

I botten på rännan behövs det ett antal fällor som fångar upp Guldet. Här  finns det också flera olika modeller och lösningar. Längre tillbaka var den dominerande lösningen, raka, tvärgående räfflor av olika höjder och vinkel. Tex ”Hungarian Riffles”. Utrustning för Guldvaskning.

Idag finns det en mängd olika modeller, som fungerar olika beroende på vattenflöde, hur lång rännan är osv. Med utformningen av mattorna och fällorna, så skapar man olika virvlar och strömmar i rännan som separerar Guldet från gruset och sanden.

sprängskiss av en Vaskränna.- -Bygga egen vaskränna

Den Vanliga Passiva Rännan för Guld

Längst ner, mot botten på rännan, brukar man ha en gummimatta, som man kan lyfta ur när det är dax att ”vittja” rännan. Sen kommer ett lager, “miners moss” eller nån form av filt som kan fånga upp det minsta mikroskopiska Guldet. En del har filtmatta längst ner mot rännan, beroende på vad man tycker fungerar bäst.

Sträckmetall Skapar Guldfällor

Därefter kan man ha vad som kallas “sträckmetall” för att skapa små virvlar och Guldfällor och för att det håller den understa mattan på plats. Tittar du noga i din vaskränna kan du se att det bildas små virvlar i varje ruta på sträckmetallen.

Guldräfflor – ”Hungarian Riffles”

Sedan kommer själva Guldräfflorna som ska göra grovjobbet. Här är det vanligt att man använder vinkelprofil i aluminium. Men man kan även göra räfflorna av trä. Genom att sakta ner strömmen av vatten när det rinner över räfflorna, faller det tunga guldet till botten av rännan och stannar bakom räfflorna

räfflor som visar hur vattnet flödar i Guldfällor

Guld är Tungt Därför Fungerar Vaskrännan

Det här Vaskrännan som jag beskriver här är en ganska vanlig typ av ränna, men det finns ett otal olika varianter på det här temat. Men alla mattor och guldfällor fungerar enligt samma princip, att Guld är tyngre än andra material i vaskrännan och därför fastnar i botten på fällorna. Guld är ju ungefär 19 ggr tyngre än vatten och 16,5 ggr tyngre än Kvarts i motsvarande storlek.

Vaskränna i vattnet

Klassifisering – Grus o Sand i Samma Storlek

För att få Guldrännan att fungera så bra som möjligt så behöver man klassifisera gruset dvs sila bort dom största stenarna och gruset. Men det gör du ju även när du vaskar med panna så det är inga konstigheter. Här i Sverige är Guldet väldigt litet så du behöver bara kör den fina sanden och gruset. Så använd tex ett såll för att få grus i rätt dimension. Ett vanligt durkslag fungerar också jättebra.Slutvaskning i Pannan

När du har kört din vaskränna ett tag och känner att det är dax att tömma den så plockar du helt enkelt ut mattorna och sköljer av dom i en hink med vatten. Det material som mattorna och Guldfällorna har samlat på sig (svartsand och Guld 😁) kan du nu tömma i en vaskpanna och finvaska.

Hur lång behöver en Guldränna vara?

Det här är lite beroende på hur mycket grus och sand du ska köra i rännan, men för en vanlig hobbyvaskare som du och jag behöver den inte vara särskilt lång. När du får till rätt flöde och lutning så fungerar rännan fast den är kort

Inställningar, Lutning, Vattenflöde

Några kritiska mått när man använder en vaskränna är tex i vilken lutning den ska ligga, hur stort vattenflöde som ska gå igenom rännan. Här finns det inga enkla svar, det bästa är att prova sig fram. För lite vattenflöde gör att det lättare materialet inte sköljs bort och att rännan täpps igen. För mycket och för hårt flöde kan skölja med sig även Guldet ut.

Du kan börja med att lägga några små, gärna färgade blybitar i rännan för att se om räfflorna fångar dom. Du kan också studera hur mycket svartsand som rännan lyckas samla upp, mycket svartsand är en bra indikation på att den fungerar och att den fångar upp det tyngre materialet.👍 Utrustning för Guldvaskning o Metalldetektering.

Nya Mattor och rännor fångar mer Guld

Under de senaste åren har specialiserade gummimattor och räfflor blivit en favorit för många prospektörer eftersom de kan vara riktigt effektiva på att fånga Guld.

Två st Mirakelmattor - för att Bygga egen vaskränna
Olika Gummimattor - Bygga egen vaskränna
Vaskränna på gräset med Mirakelmatta - Bygga egen vaskränna

Lycka Till Med Din Nya Vaskränna ✨