Metalldetektor straff o lag

Metalldetektor straff & lag

🔺 Vad händer om jag inte har tillstånd för metalldetektor när man är ute på fältet?

🔺 Kan alla söka tillstånd eller är det bara vissa?

🔺 Vad kan jag få för straff om polisen kommer, och jag inte har tillstånd?

När du går med en metalldetektor i Sverige så måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen i ditt län. Detta gäller även om du detekterar på din egen tomt eller mark. Du måste också ha tillstånd från markägaren. Om du blir påkommen med att detektera utan tillstånd, och brottet anses som grovt, kan du dömas till böter eller fängelse.

Söka tillstånd för metallsökare

Bok information

När du söker tillstånd så måste du till exempel ange vad du ska leta efter. Det är en sak som kan vara lättare sagt än gjort. Om du vet vad du letar efter så är det en sak, tex ett borttappat halsband. Men om du bara allmänt letar, vilket är det vanliga, så vet du ju inte förrän du har hittat nåt, hur gammalt det är eller vad det är du kommer att hitta.

§ § § § § §

Ansökan till länsstyrelsen

När du skriver, i ansökan, vad det är du ska letar efter så vill Länsstyrelsen höra att du inte letar efter saker som är äldre än 1850. Detta eftersom allt som är äldre är att betrakta som fornfynd. Fynd som kommer från denna tid får du helt enkelt inte leta efter med metallsökare. Länsstyrelsen tar numera 700 kr för en ansökan att få gå med metallsökare.

Kulturminneslagen

Kulturminneslagen

Kulturminneslagen förbjuder att utan tillstånd ”rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning”. Tillstånd lämnas, som det heter, “att använda och medföra metallsökare endast för verksamhet som avser sökning efter annat än fornfynd”.

Metalldetektor på egen mark

Du kan hitta på mycket spännande på din tomt, men du får inte gå med metallsökare utan tillstånd på din egen mark. Jag ser ibland nybyggen på åkermark och vägbyggen som går långa sträckor över öppna områden. Jag tänker då att, om jag hade sökt tillstånd för att gå där med metalldetektor så kan jag mycket väl ha fått avslag. Men det går bra att för all framtid ödelägga samma område med tex ett vägbygge.

Om man vill vara lite bitter så kan man konstatera att det går bra att:

🎯 gräva på sin mark.

🎯 plöja upp sin mark.

🎯 lägga om och gräva upp gräsmatta och åker.

🎯 Gräva eller plöja diken.

🎯 gräva dränering.

🎯 Sätta upp staket

🎯 OSV

MEN INTE GÅ PÅ SAMMA STÄLLEN, UTAN TILLSTÅND, MED EN METALLDETEKTOR. AJA BAJA.

Vem kan söka tillstånd för metallsökare?

Jag har gjort en del efterforskningar och kommit fram till att alla svenska medborgare har rätt att söka tillstånd. Tillståndet som du får är personligt. Sen om du kommer att få beviljat ett tillstånd, det är en annan femma. Har du ingen detektor kan du titta på Köpa metalldetektor.

§ § § § § §

På vilka områden kan man söka tillstånd?

I princip kan du söka på vilket område som helst. Men det finns ställen som är mer troliga att du får tillstånd att beträda med en metallsökare.

Det kan vara exempelvis stränder, där man ändå gräver och bökar hela sommaren. Men även odlad mark som ligger på betryggande avstånd från en känd fornlämning.

Mer om att söka tillstånd för metallsökare

Då får du inte tillstånd för metalldetektor

🚷Det finns också ställen där du inte kommer att få tillstånd. Sådana ställen är där det finns tidigare fornfynd och fornlämningar. Platser som har någon historisk betydelse. Markområden runt fornlämningar är också skyddade. På Gotland råder det totalstopp för metalldetektorer på grund av den fornminnes täta marken.

Länsstyrelsen vill bli kontaktad om du :

🔺 planerar någon form av arbete som riskerar att påverka en fornlämning

🔺 Om du har hittat ett fornfynd

🔺 När du vill använda en metallsökare, metalldetektor

🔺 Om du upptäcker en skada på en fornlämning

🔺 När och om du vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

§ § § § § §

Skiljer det mellan olika länsstyrelser?

Det är obekräftade uppgifter som man hör lite då och då. Detta att det ska skilja på hur man behandlar en ansökan om att gå med metalldetektor. Det är tydligen så att vissa personer på en del länsstyrelser är mera välvilligt inställda till detektorister än andra.

Sen finns det dom som kategoriskt säger nej, hur man nu motiverar det. Reglerna säger att, finns det inget skäl att säga nej så ska tillstånd beviljas. Om du inte bor på Gotland förstås. Där är det totalförbud och ingen ide att söka.

§ § § § § §

Vad är det för straff för att inte ha tillstånd för metalldetektor?

Metalldetektor-straff

Användandet av metallsökare regleras i kulturmiljölagen (1988:950), 18 §. Den som döms för fornminnesbrott kan få böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet betecknas som grovt kan det ge fängelse i högst fyra år. Så visst kan det bli kännbara efterräkningar.

Och även om polisen inte kommer så ska vi inte förstöra vårt kulturarv. Det gäller att vara försiktig med vad våra förfäder har lämnat efter sig. Framför allt ska man hålla sig borta från kända fornlämningar.

Hittar du någonting, med eller utan detektor, som du tror är riktigt gammalt så ska du höra av dig till närmaste museum. Dom kan i allmänhet tala om för dig hur du ska göra, och vem du ska kontakta.

Keep-Digging

KEEP DIGGING!