Största upptäckten Metalldetektor i Norge

Största upptäckten med Metalldetektor i Norge

Han skulle gå ut och söka efter knappar och mynt, men gjorde den största  upptäckten med metalldetektor i Norge, ett halvt kilo guld från romartiden.

Magnus Meistad var ute på ett fält i Skaun i Sör Tröndelag i Norge, när han gjorde sin stora upptäckt. Han hade sökt i området tidigare men inte hittat mycket av värde. Efter en stund fick han en signal som han trodde kunde vara en tomburk, men på 10-15 cm djup fanns någonting helt annat.

Det var ca 450 gram rent Guld som hade fästs ihop till två buntar med ringar. Ringarna är förmodligen så kallat ”betalnings guld” med en ganska stor diameter, ungefär som en femkrona. Små ringar som sitter ihop på det här sätter brukar vara typiskt för just betalnings guld, man knipsar helt enkelt av en bit av en guldring när man vill betala.

metalldetektor i Norge ringa på våg

 Guld från romartiden

 

Arkeologer uppskattar dateringen till ca 200-400 talet. Platsen och området runt fyndplatsen kommer nu att undersökas ytterligare, för att se om guldet har placerats avsiktligt i marken på platsen, eller om det har forslats dit med jorden.

 

Det kan vara en central plats där det har bott rika människor som har haft kontakter ute i världen.

Museerna i Norge har den senaste tiden upplevt en kraftig ökning av inlämning av metallföremål, funna med metalldetektor. Regelverket är betydligt enklare i Norge och metallsökarhobbyn har fått ett riktigt uppsving.

 

 En video på metallsökande glada 😀 norrmän när dom hittar guldet