Uppförandekod Metalldetektor

Uppförandekod för Metalldetektorister

Den största missuppfattningen bland nya Metalldetektorister är att man måste till någon exotisk plats för att gå på jakt efter skatter. Sanningen är att du kommer att bli förvånad över vad du kan hitta precis utanför dörren. Överallt där människor har varit, har föremål försvunnit och ligger nu bara och väntar på att bli upptäckta.

Men innan man börjar gräva finns det en del saker som man bör tänka på. Här en kort guide till Uppförandekod för Detektorister.

  • Se till att du har alla tillstånd som behövs, både från Länsstyrelsen och från Markägaren.
  • Sökning vid kulturminnesmärken och i deras omgivningar är inte tillåtet. Bekanta dig med de lokala förhållandena, så att du inte omedvetet kommer in på ett sådant område. 
  • Undvik platser av arkeologisk och kulturell betydelse.
  • Använd din fantasi och försök upptäcka nya områden: gamla stigar, bäckar, jordbruksmark, stränder, etc. ger många möjligheter för skattjakt.
  • Respektera privat mark och gör ingen sökning utan ägarens tillstånd.
  • Undvik sådda fält och planteringar, så du inte förstöra andras arbete.
  • Grävskonsamt och lite som möjligt och fyll igen hålen efter dig.
  • Skräp som du hittar tar du med dig och kastar på avsedd plats.
  • Om du gör ett fynd som kan vara av historiskt intresse så ska du höra av dig till ditt lokala museum.